Att skapa något

De som syr egna kläder, skapar egna tavlor eller slöjdar trädetaljer gör detta utifrån helt olika aspekter. En del gör det för att spara pengar och syr kläderna till småbarnen som i alla fall inte bryr sig gällande om plaggen är hemmasydda eller tillverkade av något stort etablerat modemärke. Detta är däremot inte speciellt vanligt då det mesta går att köpa relativt billigt och om inte annat på second handmarknaden.

En annan drivkraft är själva skapandet. Detta är en av de vanligaste orsakerna till att vissa väljer att sy kläderna eller bygga lådbilen själv istället för att köpa produkterna. Det blir en hobby att snickra, bygga eller pyssla och det viktiga är själva processen och inte främst resultatet. Även om det är en njutning att se vad man producerat och bli nöjd med vad man åstadkommit.

Ytterligare en drivkraft kan vara att man vill skapa något som inte finns tillgängligt på annat sätt. Det kan vara en mössa i en viss färg, en lampa som passar perfekt in i heminredningen eller en matta med exakt en viss längd. I detta fall är det resultatet som är det viktigaste och det inte säkert att den som tillverkar produkten ser produktionen som en hobby utan det kan lika gärna vara något ”nödvändigt ont”.

Utöver de ovan nämnda faktorerna finns även ett kommersiellt syfte. De som är duktiga på något kan självklart utnyttja detta och skapa produkter som sedan kan säljas. Har man en talang kan man även ta bra betalt för detta då konkurrensen är väldigt liten. Detta åtminstone om det är väldigt unika produkter som säljs. Bland dessa kan nämnas tavlor och designprodukter.