Tips på kreativitet – ”Outside the box”

Inom företagsvärlden talar man ibland om att tänka ”outside the box”. Detta handlar om att våga bryta trender och göra saker annorlunda. Inte minst gällande hur man tänker och utgår från olika idéer. Allt för ofta utgår man från etablerade sanningar och bygger vidare från dem. Men genom att bryta dem kan man hitta vägar som är betydligt bättre. Vägar som många gånger människor runt omkring skulle säga är ”omöjliga” att gå.

Ett konkret exempel är tidningen Metro. När tidningen skulle startas upp hade företaget svårt att få finansiärer. Detta eftersom ingen trodde på konceptet med en gratis tidning. Det var något helt nytt, något som ingen testat tidigare och helt klart en idé som var ”outside the box”. Resultat blev ändå lysande och tidningen etablerade sig snart i stad efter stad i Sverige.

Att tänka ”outside” betyder däremot inte alltid att man måste genomföra idéerna. Men genom att låta idéerna vara breda och inte begränsas av något skapar man även förutsättningarna för att hitta rätt väg. Om det sedan visar sig att förutsättningarna inte finns för att ta denna väg får man backa ett steg och se på alternativa vägar. Men det är en väg framåt ändå. Att enbart göra som man gjort förr kommer till stor sannolikhet resultera i ett resultat som även det känns igen från förr. Något annat vore oväntat.